6th MICE Career day 2022
June 15 - 16, 2022

งานมหกรรมสายอาชีพไมซ์ สร้างโอกาสก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ผ่านการจับคู่สร้างงาน สร้างอาชีพ ระหว่าง นิสิต นักศึกษา   ในเครือข่ายเยาวชนไมซ์ (MICE Student Chapter) และผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์ ครั้งแรกกับการเปิดตัว MICE Career Platform ที่จะเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลด้านสายอาชีพไมซ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายบุคลากรรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นแรงงานและกำลังสำคัญที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการไมซ์และอีเวนต์ ณ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา และ Virtual Career Platform