TMVS Partnership Program ครั้งที่ 4
April 28, 2022

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ทีเส็บ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ซูรี คอลเลคชั่น

จัดกิจกรรม  "TMVS Partnership Program" ครั้งที่ 4 การพบปะกันระหว่างสถานที่จัดงานไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS กับบริษัทออแกไนซ์เซอร์ที่ให้บริการการจัดงานในรูปแบบออนไซด์ / ไฮบริดอีเวนต์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไมซ์ของประเทศแบบครบทุกด้าน

 

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ซูรี คอลเลคชั่น เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของวังคันธวาสมาก่อน จึงเป็นแรงบันดาลในการออกแบบและตกแต่งภายซึ่งผสมผสานระหว่างไทยและยุโรป และเป็นโรงแรมที่มีแนวคิดเรื่อง Sustainability (SDGs goal) มาอย่างยาวนาน ซึ่งมีการนำมาปรับใช้กับทุกส่วนของโรงแรม นอกจากนี้ยังเป็นโรงแรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรอง ISO20121 รวมถึงผ่านการรับรองระอาเซียน คือ ASEAN Green Hotel Standard อีกด้วย

 

มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องประชุมที่รองรับการจัดงานกว่า 30 ห้อง , ห้องพัก อาทิ Standard Room , Athenee Suit ซี่งการตกแต่งจะมีการนำเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า มาทำใหม่ , ห้องอาหารหลากรูปแบบ ไทย (Royal) จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ที่ได้มิชลินสตาร์ ข้าวออแกนิค จากจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงมีกิจกรรม Food donation สำหรับผู้จัดงานที่ต้องการแบ่งอาหารให้โรงเรียน หรือทีมนักดับเพลิง เป็นต้น และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการนำดอกไม้สดมาทำเป็นเครื่องหอม “บุหงารำไป” ให้เกิดประโยขน์ เช่น นำมาใช้เป็นของที่ระลึกสำหรับผู้มาเยือนหรือใช้ในงานแต่งงาน