การให้บริการอาหารอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Food and Beverage Operations)
June 16 - July 18, 2022
YOU CAN BE A “CHANGEMAKER”
เตรียมพบกับหลักสูตรอบรมการให้บริการอาหารอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Food and Beverage Operations)
“อาหาร” เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการจัดการประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ที่จะสร้างรายได้ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเอกลักษณ์แนวคิดของงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ให้สามารถให้บริการอาหารได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ประกอบการที่ให้บริการอาหารระดับผู้จัดการ เช่น โรงแรม สถานที่จัดงาน และบริษัท Chefs (senior level) , F&B Director / Manager ,Catering Director / Manager หรือผู้บริหารที่สนใจด้านการบริหารงานในส่วนของ F&B

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://epayment.businesseventsthailand.com/service/12