อบรมหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน”
February 10 - May 24, 2022

พบกับคอร์สอบรม “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน”

***หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2565***

สสปน. จัดอบรมหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” สำหรับ

ผู้ประกอบการไมซ์ที่มุ่งมั่นและสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพและก้าวทันโลกในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซึ่งหัวข้ออบรมจะครอบคลุมทุกอย่างในห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ การขาย การตลาด การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การออกแบบการจัดงานอย่างยั่งยืน มาตรฐานการจัดงานอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติต่างๆ การวัดผลและการจัดทำรายงาน รวมถึงการประหยัดงบประมาณและการเพิ่มรายได้จากการจัดงานอย่างยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้จัดงานประชุม งานแสดงสินค้า ผู้จัดงานอีเวนต์ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้บริการสถานที่สำหรับการจัดงานต่างๆ เช่น โรงแรม ศูนย์ประชุม อาจารย์และบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

สอนโดย คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญหรือมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมไมซ์

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.micecapabilities.com/mice/uploads/attachments/TSEPC1.pdf