เสวนา 2HY Partnership towards Meta MICE Venue ครั้งที่ 1
May 20, 2022

พบกับวิทยากรชั้นนำของอุตสาหกรรมการจัดงาน ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จของการจัดงานในยุคโควิด และแนวโน้มของสถานการณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ เทรนด์การจัดงานอีเวนต์ในปัจจุบัน เช่น งานสถาปานิก / Bangkok Design Week /Awakening งานเทศกาลแสงในย่านต่าง ๆ และผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน ‘ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์’ ที่พร้อมเปิดให้บริการ รวมถึงเกณฑ์ประเมิน 2HY (Hygiene&Hybrid) สำหรับสถานที่จัดงานและมาตรฐานระดับสากล